Om

OM

TALENT TOOLBOX

Talent Toolbox er en platform, der indeholder en række værktøjer og muligheder, der kan identificere, udfordre og evaluere talentfulde elever samt inspirere de øvrige elever.

PLATFORMEN

 

Elevernes potentialer og interesser identificeres og evalueres via associate professor Poul Nissens værktøjer (Institut fra Uddannelse og Pædagogik fra DPU, Aarhus Universitet). Baseret på resultaterne identificeres de talentfulde elever. De gives eksklusive muligheder for at blive udfordret via platformen.

 

De talentfulde elever tilbydes fx muligheder for at skabe eget indhold ved at de kan oprette events, uploade medieindhold fx videoer, billeder mv., som kan deles med alle elever, der anvender platformen. De talentfulde elever får yderligere mulighed for at kommunikere med ligesindede med samme interesse og motivation via chat på tværs af klasser, skoler og kommuner.

 

Dette gøres bl.a. ved at løsningen giver lærerne mulighed for at skabe undervisningsdifferentiering. De kan tilbyde de talentfulde elever udvidet materiale i form af fx særligt udfordrende video sessions eller andet medieindhold.

 

Via platformen skabes der mulighed for faglig fordybelse inden for fx science, sport mv., da det faglige og uploadede indhold organiseres inden for forskellige talentområder. Kvalificeret og relevant indhold og aktiviteter generes også fra organisationer og virksomheder, som der indgås samarbejder med.

 

Mulighederne i platformen baseres på de talentfuldes ønsker om, at indgå i dialog med ligesindede. Yderligere skabes der fokuserede muligheder for, at de kan accelerere inden for deres potentialeområder samtidig med, at de inkluderes i eget miljø med klassekammeraterne.

 

Platformen kan også benyttes af alle de øvrige elever, der kan inspireres og motiveres ved at deltage i relevante opslåede aktiviteter og events. Disse elever kan også følge de talentfulde elevers uploadede indhold inden for deres interesseområder. Aktiviteter og events oprettes af organisationer/virksomheder, talentfulde elever eller lærere.

FAGLIGT OG BRUGERGENERET INDHOLD

 

 

Web – Værktøjer (udviklet af associate professor Poul Nissen):

 

- Identifikation af potentiale

 

- Identifikation af talentområder

 

- Faglige udfordringer inden for talentområder

 

 

App - Talentaktiviteter, brugergenereret talent indhold:

 

- Faglige udfordringer og tilbud fra organisationer og virksomheder

 

- Mulighed for digital undervisningsdifferentiering for de talentfulde elever

 

- Elevgeneret indhold fra talentfulde elever

OM VÆRKTØJERNE

 

Værktøjerne er udviklet af associate professor Poul Nissen (Institut fra Uddannelse og Pædagogik fra DPU, Aarhus Universitet). Værktøjerne er udviklet på baggrund af den international forskningslitteratur og udenlandske tjeklister, danske forskningsprojekter og kliniske erfaringer.

HVEM KAN BRUGE TALENT TOOLBOX?

 

SKOLER, KOMMUNER OG ORGANISATIONER

Talent Toolbox kan bruges af organisationer, skoler og kommuner med henblik på løbende at understøtte og følge talentudviklingen på den enkelte skole/institution/hold og i hele kommunen. Der opsamles statistik inden for talentudviklingen, der baseres på eleverne, lærerne og forældrenes deltagelse og som præsenteres ud fra en række forskellige demografiske parametre.

 

 

 

LÆREREN

I praksis kan lærerne bruge værktøjerne til at identificere elevernes styrkeområder og talentudvikling samt få konkrete anbefalinger til, hvordan de enkelte elever kan udfordres.

 

 

 

 

ELEV

Den enkelte elev kan bruge Talent Toolbox til at få indsigt i egne styrkeområder og potentialer og tale med lærer og forældre herom.

 

De talentfulde elever får mulighed for at chatte med ligesindede og skabe inspirerende materiale til gavn for andre elever med samme interesseområde og deltage i de relevante talenttilbud, der eksponeres via Talent Toolbox.

 

 

 

FORÆLDRE

Forældrene kan bruge systemet som redskab til at få indsigt i eget/egne børns styrkeområder og potentialer i samarbejde med skolen og på den måde understøtte en løbende og fokuseret dialog omkring deres barns talentudvikling. Forældrene skal deltage i den løbende evaluering af eget eller egne børn via Talent Toolbox.